Privacyverklaring

Wij zijn blij, dat u onze website bezoekt en bedankt voor uw interesse! De bescherming van uw privacy bij het gebruik van website is belangrijk voor ons, neem daarom a.u.b. de volgende informatie ter kennisneming over het omgaan met uw gegevens:

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijken

1.1 Wij zijn blij, dat u onze website bezoekt en bedankt voor uw interesse. Hierna informeren wij u over het omgaan met uw persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn hierbij gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

1.2 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is . De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens beslist.

1.3 Deze website gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en voor de bescherming van de overdracht persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen aan de verantwoordelijke persoon) een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https:/” en zijn slotje symbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling tijdens bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen dergelijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zgn. „Server-logfiles“). Bij het oproepen van onze website, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om uw de website te laten zien:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/Referentie, van waar u op de pagina kwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (zo nodig: in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats volgens Art. 6, lid 1, onder f van de AVG op basis van onze gerechtigde interesse voor de verbetering van de stabiliteit en werking van onze website. Het doorgeven of ander gebruik van de gegevens vinden niet plaats. We behouden ons echter het recht voor de server-logfiles achteraf te controleren, indien er concrete aanwijzingen zijn op illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek van onze website attractief te houden en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat (cookies van een derde partij) uw browser bij een volgende bezoek weer te herkennen (persisente cookies). Als er cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken deze in bepaalde gebruikersinformatie tot op individuele hoogte zoals browser- en locatiegegevens en de IP-adreswaarde. Persistente cookies worden geautomatiseerd na een vooraf opgegeven duur verwijderd, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

Deels dienen de cookies ervoor, door het opslaan van instellingen het bestelproces te vereenvoudigen (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelmand voor later bezoek op de website). Voor zover door individuele cookies door ons ook persoonsgegevens verwerkt worden, geschiedt de verwerking volgens Art. 6, lid 1, onder b van de AVG ofwel om de overeenkomst uit te voeren ofwel volgens Art. 6, lid 1, onder f van de AVG ter bescherming van onze gerechtigde interesses in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve invulling van het bezoeken van pagina's.

Wij werken onder omstandigheden samen met advertentiepartners die ons helpen ons internet aanbieding voor u interessanter te vormen. Voor dit doel worden voor dit geval bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw vaste schijf opgeslagen (cookies van derde partijen). Wanneer wij met de bovengenoemde advertentiepartners samenwerken, wordt u over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie individueel en afzonderlijk geïnformeerd binnen de volgende paragrafen.

Let er op, dat u uw browser zodanig instelt, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en individueel beslist over hun aanvaarding of cookies accepteert voor bepaalde gevallen of algemeen kunt uitsluiten. Iedere browser onderscheidt zich in de soort, hoe hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat in het helpmenu van iedere browser beschreven, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-toestaan-en-weigeren

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Let er op, dat bij het niet accepteren van cookies de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contact opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier verzameld worden, is te zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor antwoorddoeleinden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daarmee verbonden technische administratie opgeslagen en gebruikt. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is onze gerechtigde interesse bij het beantwoorden van uw verzoek volgens Art. 6, lid 1, onder f van de AVG. Is uw contact gericht op het sluiten van een overeenkomst, dan is aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6, lid 1 onder b van de AVG. Uw gegevens worden na definitieve verwerking van uw aanvraag verwijderd, dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid, dat de betreffende toedracht uiteindelijk verduidelijkt is en voor zover geen wettelijk bewaarplichten zijn.

5) Gegevensverwerking bij opening van een klantenaccount en voor het afwikkelen van een overeenkomst

Volgens Art. 6, lid 1 onder b van de AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt, als u ons hiervan op de hoogte stelt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenaccount. Welke gegevens verzameld worden, is te zien op het betreffende inschrijfformulier. Een verwijdering van uw klantenaccoount is altijd mogelijk en kan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u verstrekt voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenaccoount, worden uw gegevens met betrekking tot de wettelijke en handelsrechtelijke bewaartermijnen bewaard en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant voorbehouden werd, waarover wij u hieronder informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

6.1 Aanmelding op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie betrekking tot onze aanbiedingen. Het enige dat nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mail nieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het verzenden van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail, waarmee u wordt gevraagd door op een bijbehorende link te klikken om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens Art. 6, lid 1, onder a van de AVG. Bij de aanmelding van de nieuwsbrief slaan wij uw ingevoerde IP-adres van de Internet Service-Provider (ISP) op alsmede de datum en tijd van de aanmelding, om een mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip na te kunnen natrekken. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor reclamedoeleinden in de vorm van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of af te melden door een bijbehorend bericht te sturen naar de bovengenoemde persoon. Na succesvolle uitschrijving wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief-mailinglijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens.

6.2 Verzending nieuwsbrief via Newsletter2GO

De verzending van onze e-mail nieuwsbrief vindt plaats via de technische dienstverlener Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn („Newsletter2GO“), aan wie wij uw gegevens doorgeven die u heeft verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit doorgeven vindt plaats volgens Art. 6, lid 1, onder f van de AVG en dient voor onze gerechtigde interesse bij de toepassing van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u heeft ingevoerd voor het abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-malladres) worden op de servers van Newsletter2GO in Duitsland opgeslagen.

Newsletter2GO gebruikt deze informatie voor het verzenden en voor statistische evaluatie van de nieuwsbrief namens ons. De verzonden e-mails bevatten voor de evaluatie zgn. web-beacons of trackings-pixel die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen, die op onze website zijn opgeslagen. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht geopend en welke links werd geklikt. Met hulp van deze zgn. conversie tracking kan bovendien geanalyseerd worden, of na het aanklikken van dergelijke links een vooraf gedefinieerde actie heeft plaatsgevonden (bijv. aankoop van een product op onze website). Bovendien wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijd van toegang, IP-adres, type browser en besturingssysteem). De gegevens worden alleen verzameld in een gepseudonimiseerde vorm en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke relatie is uitgesloten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

WIj hebben met Newsletter2GO een overeenkomst voor orderverwerking afgesloten, waarmee wij Newsletter2GO verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Overige informatie over gegevensbescherming van Newsletter2GO kunt lezen in de privacyverklaring van Newsletter2Go: https://www.newsletter2go.at/datenschutz/

6.3 Reclame per brievenppost

Op basis van onze gerechtigde interesse van gepersonaliseerde directe reclame behouden wij het recht voor, uw voor- en achternaam, uw postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u ontvangen hebben, uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroeps-,branche of bedrijfsnaam volgens Art. 6, lid 1, onder f van de AVG te bewaren en voor het toezenden van interessante aanbiedingen en informatie van onze producten per brievenpost te gebruiken.

U kunt te allen tijde voor dit doel bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

7) Gegevensverwerking voor het afhandelen van bestelling

Voor het afhandelen van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij het uitvoeren van contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden naar deze serviceproviders verzonden in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden als onderdeel van afhandeling van de overeenkomst doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Als onderdeel van de afhandeling van de betaling geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, indien dit nodig is voor de betalingsverwerking. Voor zover betalingsdienstaanbieders ingezet worden, informeren wij hierover hierna expliciet. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van gegevens is hierbij Art. 6, lid 1, onder b van de AVG.

8) Webanalysediensten

8.1 Google (universeel) Analtycis

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. „Cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse toelaten van het gebruik van de website door u. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de uitbreiding "_anonymizeIp()", die een anonimisering van het IP-adres door afkorting garandeert en een directe persoonlijke relatie uitsluit. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze site, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere Verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder f van de AVG, op basis van onze gerechtigde interesse van de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalidatie- en marketingsdoeleinden.

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google via de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is via de volgende link. in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie te plaatsen, die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst verhinderd (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactivieren. Google LLC met hoofdkantoor in de VS is voor de vs-europese overeenkomst gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, hetgeen het naleven van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

8.2 Pingdom (Pingdom AB)

Deze website gebruikt de monitoringdienst Pingdom, die door het Zweedse AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Zweden, beheerd wordt. Pingdom gebruikt zgn. “Cookies”. dus kleine tekstbestandjes die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. Deze cookies dienen ervoor, de browser weer te herkennen en maken zo een analyse mogelijk van uw toegang, het laadgedrag (“Performance“) en de beschikbaarheid van onze website, om hiermee het laadgedrag en de presentatie van de inhoud op de website te verbeteren.

Voor zover door de cookies ook persoonsgegevens verwerkt worden, vindt dit plaats overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder f van de AVG op grond van onze wettelijke interesse op een continue inhoud en technische optimalisatie van het online bezoek.

Om het gebruik van cookies op uw computer algemeen te deactiveren, kunt u uw internetbrowser zo instellen, dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer geplaatst kunnen worden of reeds geplaatste cookies verwijderd worden. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het privacybeleid van Pingdom is te vinden onder https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/ 

9) Tools en anderen

Klantrecensies van Google (vroeger Google Gecertificeerd dealerprogramma)

Wij werken samen met Google LLC in het kader van het programma “Klantrecensies van Google”, de aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Het programma geeft ons de mogelijkheid klantrecensies van gebruikers van onze website binnen te halen. Hierbij wordt u na een aankoop op onze website gevraagd, of u aan een e-mailenquête van Google wilt deelnemen. Als u uw toestemming geeft overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder a van de AVG, verstrekken, sturen wij uw e-mailadres aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Klantrecensies, waarin u gevraagd wordt, de koopervaring op onze website te evalueren. De door uw afgegeven beoordeling wordt aansluitend met onze andere beoordelingen samengevat en in onze logo van Google Klantrecensies evenals in onze Merchant Center-Dashboard getoond, bovendien wordt deze voor Google verkopersbeoordelingen gebruikt.

U kunt uw toestemming op elk moment met een bericht aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of tegenover Google herroepen.

Google LLC met hoofdkantoor in de VS is voor de vs-europese overeenkomst gegevensbescherming “Privacy Shield“ gecertificeerd, hetgeen het naleven van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

Overige informatie over gegevensbescherming van Google in samenhang met het programma Google Klantrecensies kunt u via onderstaande link oproepen: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Overige informatie over gegevensbescherming van Google verkopersbeoordelingen kunt u via deze link nalezen: https://support.google.com/adwords/answer/2375474 

10) Rechten van de betrokkenen

10.1 De geldende wetgeving gegevensbescherming verleent u tegenover de verantwoordelijke aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens omvattende rechten van betrokkenen (Recht van inzage en tussenkomst), waarover wij u hierna informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig Art. 15 van de AVG: U heeft in het bijzonder Recht van inzage over uw door ons te verwerken persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het vastleggen van de opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, indien van klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van uw gegevens, indien deze niet door ons verzameld werden, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en zo nodig nuttige informatie over de onderliggende logica en de betreffende reikwijdte en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking, alsmede uw recht op informatie, welke garanties bestaan overeenkomstig Art. 46 van de AVG bij het doorgeven van uw gegevens aan derde landen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 van de AVG: U heeft recht op onverwijld rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of vervollediging van uw bij ons opgeslagen onvolledige gegevens;
 • Recht op verwijdering overeenkomstig Art. 17 van de AVG: U heeft het recht, de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen als aan de eisen is voldaan van Art. 17, lid 1 van de AVG. Dit recht bestaat echter vooral dan niet, als de verwerking,voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor bewering, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering vereist is;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 van de AVG: U heeft het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zolang de door uw betwiste juistheid van uw gegevens gecontroleerd wordt, als u een verwijdering van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking afwijst en verzoekt in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens, wanneer u uw gegevens voor bewering, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig heeft, nadat wij deze gegevens bij bereiken van het doel niet meer nodig zijn of wanneer u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw speciale situatie, zolang nog niet vaststaat, of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen;
 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 van de AVG: Heeft u recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke geldig gemaakt, is deze verplicht, alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, deze rectificatie of wissing van gegevens of beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig Art. 20 van de AVG: U heeft het recht, uw persoonsgegevens, die uw bij ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het overdragen aan een andere verantwoordelijke te vragen, indien dit technisch mogelijk is;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7, lid 3 van de AVG: U heeft het recht, een eenmalige gegeven intrekking in de gegevensverwerking op elk moment met gevolgen voor de toekomst te herroepen. In het geval van herroepping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover een andere verwerking niet op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming onderstuend kan worden. Door het intrekken van de toestemming wordt de rechtmatigheid op basis van de toestemming tot intrekking gemaakte verwerking niet aangeraakt;
 • Recht op klacht overeenkomstig Art. 77 van de AVG: Als u van menig bent, dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, heeft u, onverminderd van enig ander administratief recht of buitengerechtelijk beroep, het recht op klacht bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de in de lidstaat van uw verblijf, uw werkplek of waar de beweerde inbreuk is begaan.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ IN HET KADER VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN UW PERSOONSGEGEVENS VANWEGE ONZE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VERWERKEN, HEEFT U ALTIJD HET RECHT, OM REDENEN GEBASEERD OP UW SPECIALE SITUATIE, TEGEN DEZE VERWERKING BEZWAAR MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST IN TE DIENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT OP BEZWAAR, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN, ALS WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN KUNNEN, DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN ZWAARDER WEGEN, OF ALS DE VERWERKING VAN DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING DIENT.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS VERWERKT, OM DIRECT MARKETING TE BEDIENEN, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETRFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING IN TE DIENEN. U KUNT HET BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT OP BEZWAAR, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS TOT DIRECTE MARKETINGSDOELEN.

11) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. handel en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover zij niet meer noodzakelijk zijn voor het nakomen van een contract of het starten van een contract en/of geen gerechtvaardigd belang meer bestaat in verdere opslag.